Opdrachtgever:

Exploitatie maatschappij De Krijgsman

Omschrijving:

Voor het project de Krijgsman voerden wij het uitgraven van de sloten uit. Met behulp van GPS op de kraan kunnen wij de ontworpen bodemprofielen op de centimeter nauwkeurig uitgraven. Het betreft nieuw te graven sloten maar ook de oude bestaande sloten welke door ons worden her geprofileerd en waar nodig gebaggerd. Om de waterkwaliteit te verbeteren worden veel sloten uitgevoerd met 20cm schoon zand onderin.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Uitgraven sloten Fase 1
  • Uitgraven sloten Fase 2

Deel dit bericht, kies jouw platform!

Andere projecten