Ontwerp damwanden en verankering

Voor het bouwen van goede waterbouwkundige constructies zijn het ontwerp en de juiste berekeningen van groot belang. MRS Waterbouw heeft deze discipline zelf in huis. We maken hierbij gebruik van teken- en rekensoftware. Door onze ervaring en inzichten houden we direct rekening met de mogelijkheden voor de uitvoering en stemmen we alles zo optimaal mogelijk af.

Zo kijken we in deze fase naar de omgeving, constructieontwerp, materiaalgebruik en de kosten. Hierbij werken we volgens het door ons opgestelde ontwerpprotocol voor een integraal ontwerp. Door de combinatie van praktische en theoretische kennis leveren we een optimaal ontwerp voor elke constructie.

Wat ontwerpen wij?

Bruggen & steigers

Ontwerp van bruggen
Tekening en ontwerp van bruggen

Wij ontwerpen bruggen en steigers volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de Eurocode. Belangrijke onderdelen hieraan zijn de gebruiksbelasting, het aantal voertuigbewegingen en de incidentele belastingen.

We kijken verder naar de omgevingsfactoren en raakvlakmanagement om een integraal ontwerp te maken. Wij denken hierin mee om het beste resultaat te behalen.

Betonconstructies

Ontwerp van betonconstructies 2
Ontwerp van betonconstructies

In ons werk van bruggen, damwanden en steigers zit veel beton verwerkt. We ontwerpen hiervoor zelf de constructies. Voor het ontwerp kijken we naar belasting, overspanning, trekkracht en dwarskrachten. Op basis hiervan kan er bepaald worden wat de afmetingen worden en hoeveel wapening er nodig is. Wij ontwerpen zo de meest optimale betonconstructie.

Damwanden & verankering

Damwand tekening en ontwerp
Ontwerp en tekening van damwanden

Voor de bouw, renovatie of versterking van damwandconstructies en verankering is het ontwerp van groot belang. Het grootste deel bevind zich in de grond, maar hier komt veel bij kijken. Denk aan het toepassen van materieel & materiaal, geotechnische grondgegevens en de damwandberekeningen met de daarbij behorende eisen. De juiste afstemming van deze 3 elementen zijn cruciaal voor een goed ontwerp.

We werken voor dergelijke berekeningen met de rekensoftware van D-sheet. Wij hebben alle kennis hiervoor in eigen huis.

Andere bouwwerken

Ontwerp van steiger
Ontwerp van steiger 2

Regelmatig werken we aan complexe waterbouwkundige constructies waar verschillende disciplines samenkomen. Denk aan combinaties van stalen damwanden met betonwerkzaamheden en verankering voor bouwkuipen, of kadeconstructies en remmingwerk waar verschillende elementen bij elkaar komen. Voor al deze bouwwerken verzorgen wij het complete uitvoeringsontwerp.

ontwerp

uitvoering

beheer&onderhoud

innovaties