Bruggen onderhoud Noord Holland

Voor het beheer en onderhoud van bruggen, damwanden, beschoeiingen en steigers en vlonders adviseren wij opdrachtgevers wat nodig is om constructies veilig te houden maar ook hoe zij een zo lang mogelijke levensduur behouden. Wij denken mee om dit passend binnen het budget te realiseren.

Ons motto is om niet onnodig complete constructies te vervangen wanneer dat niet nodig is. Deel renovatie of vervanging kan soms een kosten efficiëntere keuze zijn waarmee de veiligheid en levensduur toch gewaarborgd kan worden.

Op basis van de vastgestelde keuzes verzorgen wij aan de hand van een (meerjaren) onderhoudsplan de werkzaamheden die nodig zijn.

Onderhoud brug in Schiedam
Onderhoud brug Schiedam
beheer en onderhoud brug Schiedam
Onderhoud brug Schiedam

ontwerp

uitvoering

beheer&onderhoud

innovaties