Opdrachtgever:

Exploitatie maatschappij “ De Krijgsman”

Omschrijving:

Onderdeel van deelplan 1 bij nieuwebouwproject De Krijgsman waren de verkeersbruggen. Van ontwerp tot uitvoering. Deze bruggen liggen in bewoond gebied met wegomleidingen waarbij rekening gehouden moest worden met de combinatie van aansluitingen op de beschoeiingen.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Berekeningen en tekeningen
  • Heiwerkzaamheden
  • Grondwerk
  • Beton en wapening
  • Aanbrengen stalen leuningen

Deel dit bericht, kies jouw platform!

Andere projecten