Opdrachtgever:

exploitatie maatschappij de Krijgsman.

Omschrijving:

De voorbereiding en realisatie van diverse waterbouwkundige constructies, beginnend bij de initiatieffase, doorlopend tot het voorlopige ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp, inclusief het opstellen van revisiedocumenten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf het water en in bebouwd gebied en omvatten het vervangen en aanbrengen van water- en grondkeringen. Tevens heeft MRS Waterbouw het omgevingsmanagement uitgevoerd, met organisatie, coördinatie en ondersteuning voor omgevingsvergunningen en waterschapvergunningsprocessen voor onderdelen waar dit binnen haar coördinatie-verplichting viel.

Het project betreft een waterbouwkundig werk waarbij MRS Waterbouw een waterkering heeft gerealiseerd en een grond kerende constructie heeft vervangen. Werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf het water in een bebouwde omgeving zonder schade te veroorzaken aan de omringende bebouwing.

Aanbrengen waterkering en grondkeringen in de vorm van:

•⁠ ⁠3.900m1 Verankerde beschoeiing opgebouwd uit perkoenpalen
•⁠ ⁠5.600m1 On-verankerde beschoeiing opgebouwd uit perkoenpalen
•⁠ ⁠1.700m1 Verankerde damwanden prolock profieltype Omega
•⁠ ⁠5.000m1 Verankerde damwanden prolock profieltype Sigma
•⁠ ⁠1.750m1 Beschoeiing in primaire waterkering inclusief grondwerk/profileren voor verhoging

Deel dit bericht, kies jouw platform!

Andere projecten