Het verschil tussen een damwand en een beschoeiing

 

In de volksmond wordt beschoeiing vaak als synoniem gebruikt voor alle grond kerende constructies aan het water. Een beter woord hiervoor zou zijn een oeverbescherming omdat een beschoeiing enkel een type oeverbescherming is.

Beschoeiingen, damwanden en natuurvriendelijke oeverbeschermingen zijn de meest gebruikte oeverbeschermingen. Hier zit er wel degelijk verschil tussen.

In dit blog zullen we verder ingaan op wat de technische verschillen zijn tussen de beschoeiing en de damwand.

Technische verschillen

Waar een beschoeiing bestaat uit verticale palen en horizontalen planken, bestaat een damwand uit enkel verticale planken die over de volledige lengte de grond in zullen gaan. Zo is makkelijk onderscheid te maken tussen de twee.

Verschil in functies

Een damwand heeft een andere functie dan een beschoeiing.

Een beschoeiing functioneert in feite als een schutting voor het water, en werkt als oeverbescherming en tegen afkalven van grond, in een tuin bijvoorbeeld. Een beschoeiing kan worden ingezet wanneer het hoogte verschil (gemiddeld) maximaal 0.7 meter is.

Een damwand moet worden geplaatst wanneer een beschoeiing niet voldoet. Dit kan het geval zijn wanneer het hoogte verschil te groot is, of wanneer het belangrijk is dat de constructie grond kerend werkt in plaats van oever beschermend.

Wanneer moet je een damwand plaatsen en wanneer moet je een beschoeiing plaatsen?

Een beschoeiing kan voornamelijk worden gebruikt voor lagere te keren grond hoogtes. Hier kan je denken aan oeverbescherming voor vijvers of sloten. Ook wanneer de grondkerende functie en bovenbelasting gering zijn kan je er zeker voor kiezen een beschoeiing te zetten.

Heb je een groter hoogte verschil of moet de constructie grond kerend werken, dan is het verstandig om voor een damwand te kiezen.

We raden zeker aan om een professional in te schakelen bij beide constructies. Bij een niet goed geplaatste beschoeiing of damwand is de kans aanwezig dat hij gaat verzakken. Dat vermindert de levensduur en het herstellen hiervan is zeker niet goedkoop.

MRS Waterbouw heeft al meer dan 20 jaar ervaring, we bouwen graag een goede constructie en geven garantie op ons werk.

Heb je nog vragen? Laat het ons weten en we helpen je graag verder.

Deel dit bericht, kies jouw platform!