Opdrachtgever:

Exploitatie maatschappij de Krijgsman

Omschrijving:

In het totale plan van de Krijgsman wordt meer dan 8000m oever aangebracht. Van stalen damwanden tot aan kunststof beschoeiingen.

Om de natuurlijke oever te beschermen hebben wij onder andere een perkoen palen beschoeiing ontworpen welke door het gehele plan gebied wordt toegepast.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanbrengen 800m perkoen palen beschoeiing
  • Aanbrengen fauna uittreedplaatsen
  • Inclusief grondwerkzaamheden

Andere projecten