Opdrachtgever:

Exploitatie maatschappij de Krijgsman

Omschrijving:

Fase 1 Nieuwbouwplan De Krijgsman. De damwand langs het noordelijk en zuidelijke jaagpad heeft constructief gezien twee functies. Door de keuze van de omega damwand is het mogelijk om visueel de zelfde uitstraling te creëren maar toch de ene damwand constructief veel sterker te maken.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanbrengen 750m omega damwand
  • Aanbrengen 1500 houten en stalen buispalen
  • Aanbrengen 325 stuks klapankers lengte 12m

Deel dit bericht, kies jouw platform!

Andere projecten