Opdrachtgever:

Exploitatie maatschappij de Krijgsman

Omschrijving:

Het eerste werk voor nieuwbouwplan de Krijgsman voor de bouwrijp hebben we diverse kuipen aangebracht voor de riolering. Simpele maar effectieve oplossing wanneer de damwanden moeten blijven zitten i.v.m. zettingen langs kabels en leidingen.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Diverse houten kuipen met gebruikte damwand
  • Aanbrengen stuw t.b.v. waterregulering T’ Wiel

Deel dit bericht, kies jouw platform!

Andere projecten