Opdrachtgever:

Exploitatie maatschappij de Krijgsman

Omschrijving:

In het nieuwbouwplan de Krijgsman hebben wij voor zowel de bouwers als particulieren diverse hardhouten beschoeiingen gerealiseerd.

De houten beschoeiing is altijd opgebouwd uit verticale palen en horizontale planken, deze uitvoeringswijze is de meest toegepaste oeverbescherming aan de Nederlandse watergangen. Normaliter staan de houten palen altijd aan de buiten zijde om de horizontale planken op te vangen. De architectuur verwijst naar het rijke verleden van de locatie en heeft daarom een combinatie van een vesting stedelijke en een industriële uitstraling. Dit is te zien bij de woningen van de Rietpolderlaan. Hierdoor hebben wij de palen aan de achterzijde geplaatst en vervolgens planken met een damwand profiel horizontaal tegen de palen geschroefd.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Aanbrengen horizontale damwand circa 40m langs woning.
  • Aanbrengen schotten beschoeiingen voor tuin inrichtingen.

Andere projecten