Opdrachtgever:

Particulieren eigenaren voor zelf bouwkavels

Omschrijving:

Voor verschillende particuliere grondeigenaren van zelfbouwkavels legden we de beschoeiing aan voor deze natuurvriendelijke oevers volgens de Algemene regels natuurvriendelijke oevers.

Een natuurvriendelijke oever is een oeverconstructie die niet alleen een waterkerende functie heeft maar waarbij bij de aanleg, de inrichting, het beheer en het onderhoud nadrukkelijk rekening is gehouden met natuur en landschap.

Natuurvriendelijke oevers bieden goede mogelijkheden voor de verspreiding van planten en dieren. De natuurvriendelijke materialen die gebruikt wordt voor deze beschoeiing zijn bovendien ook minder duur.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Ontwerp per bouwkavel
  • Aanbrengen perkoen palen van een lengte van 3m tot 6m

Andere projecten